معنی اسم رومینا

ریشه اسم رومینا

فراوانی اسم رومینا

در حال حاضر ۲۶۰ نفر در گهواره با نام رومینا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رومینا

اسم خودم رویاست اسم شوهرم امین رومینا انتخاب کردیم ک ترکیب اسمامون باشه و معنیش میشه فرشته ی پاکی 😍
مامان رومینا
اسم خودم رویا هست خاستم بااسم خودم ست شه رونیا گفتم ولی پدرشوهرم رومینا گفت و رو حرفش حرف نزدم
مامان رومینا