معنی اسم سروین

شبیه سرو، مانند سرو

ریشه اسم سروین

فراوانی اسم سروین

در حال حاضر ۱۳۷ نفر در گهواره با نام سروین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سروین

معنی اسم سَروین: مانند سَرو قوی و پایدار و با استقامت. این معنی واقعا برام جذاب بود که تصمیم گرفتم همین اسمو براش انتخاب کنم
مامان سروین