معنی اسم سپند

اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند

ریشه اسم سپند

فراوانی اسم سپند

در حال حاضر ۴۱ نفر در گهواره با نام سپند ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سپند

ما از چندماه بارداری ب دنبال اسم بودیم و نهایتا درماه اخر کم کم ب اسم سپند انتخاب کردیم
مامان سپند
من و باباش اول سپنتا را انتخاب کردیم تا ماه آخر هم همین صدا می زدیم. ماه آخر تصمیم مون را عوض کردیم و سپند را انتخاب کردیم. من گلهای اسپند را خیلی دوست دارم. امسال هم برای اولین بار شهرستان اسپند تازه چیدم . برای خودم.خیلی خوشبو بود اون موقع تقریباً سه ماهه باردار بودم. ما یه دختر پانزده ساله به اسم نرگس هم داریم. نرگس دنبال اسم خاص و ایرانی برای برادرش بود.
مامان سپند