معنی اسم شادبانو

بانوی شاد

ریشه اسم شادبانو

فراوانی اسم شادبانو

تا کنون کسی با نام شادبانو در گهواره ثبت نام نکرده است.