معنی اسم شفا

بهبود یافتن از بیماری، تندرستی

ریشه اسم شفا

فراوانی اسم شفا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام شفا ثبت نام شده اند.