معنی اسم شهربانو

ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین(ع)

ریشه اسم شهربانو

فراوانی اسم شهربانو

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام شهربانو ثبت نام شده اند.