معنی اسم شوانه

گله بان، چوپان

ریشه اسم شوانه

فراوانی اسم شوانه

تا کنون کسی با نام شوانه در گهواره ثبت نام نکرده است.