معنی اسم شکوفه

گل درخشان میوه دار

ریشه اسم شکوفه

فراوانی اسم شکوفه

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام شکوفه ثبت نام شده اند.