معنی اسم صبح چهر

صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد

ریشه اسم صبح چهر

فراوانی اسم صبح چهر

تا کنون کسی با نام صبح چهر در گهواره ثبت نام نکرده است.