معنی اسم صدوق

راستگو، صدیق، دوست

ریشه اسم صدوق

فراوانی اسم صدوق

تا کنون کسی با نام صدوق در گهواره ثبت نام نکرده است.