معنی اسم ضرغام

شیر درنده ، پهلوان، دلاور

ریشه اسم ضرغام

فراوانی اسم ضرغام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ضرغام ثبت نام شده اند.