معنی اسم ضرغام

شیر درنده ، پهلوان، دلاور

ریشه اسم ضرغام

فراوانی اسم ضرغام

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام ضرغام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ضرغام

اسمش پدرم انتخاب کردازمعنی اسم ضرغام معنی اسدشیررومیپسندم
مامان ضرغام