معنی اسم ظریف

دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان

ریشه اسم ظریف

فراوانی اسم ظریف

تا کنون کسی با نام ظریف در گهواره ثبت نام نکرده است.