معنی اسم عشرت الملوک

سبب خوشی پادشاهان

ریشه اسم عشرت الملوک

فراوانی اسم عشرت الملوک

تا کنون کسی با نام عشرت الملوک در گهواره ثبت نام نکرده است.