معنی اسم عفاف

پرهیزکاری، پاکدامنی

ریشه اسم عفاف

فراوانی اسم عفاف

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عفاف ثبت نام شده اند.