معنی اسم غزاله

آهو بره ماده

ریشه اسم غزاله

فراوانی اسم غزاله

در حال حاضر ۳۵ نفر در گهواره با نام غزاله ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم غزاله

ازوقتی که یه دخترجوان بودم توخونه پدریم یه رمان خوندم داخل رمان دوتادختربودن خواهربودن یکیشون مارال بودیکیشون غزاله.من ازهمونجاتصمیم گرفتم اسم دخترموبزارم غزاله.معنی اسمش هم میشه آهوی تیزپا.فقط همینومیدونستم.وقتی ازدواج کردموباردارشدم به همسرم گفتم اونم ازهمون لحظه میگفت اسم دخترمومیزارم غزاله.وقتی فهمیدیم بچه مون دختره همون اسمیوک انتخاب کرده بودیم گذاشتیم.والان یک سال وهفت ماهه ک دخترکمون بدنیااومده وخودشم مثل اسمش زرنگه.خداازچشم بدمحفوظش کنه.این بودداستان اسم دخترکمون.
مامان غزاله