معنی اسم فانیذ

قند، شکر

ریشه اسم فانیذ

فراوانی اسم فانیذ

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام فانیذ ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فانیذ

معنی اسمش یعنی قند و نبات
مامان فانیذ