معنی اسم فرواک

پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی

ریشه اسم فرواک

فراوانی اسم فرواک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فرواک ثبت نام شده اند.