معنی اسم فریوش

پریوش، زیبا چون پری

ریشه اسم فریوش

فراوانی اسم فریوش

تا کنون کسی با نام فریوش در گهواره ثبت نام نکرده است.