معنی اسم فیض الله

لطف و محبت خداوند

ریشه اسم فیض الله

فراوانی اسم فیض الله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فیض الله ثبت نام شده اند.