معنی اسم قائد

رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر

ریشه اسم قائد

فراوانی اسم قائد

تا کنون کسی با نام قائد در گهواره ثبت نام نکرده است.