معنی اسم لابان

عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)

ریشه اسم لابان

فراوانی اسم لابان

تا کنون کسی با نام لابان در گهواره ثبت نام نکرده است.