معنی اسم لاله رو

لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد

ریشه اسم لاله رو

فراوانی اسم لاله رو

تا کنون کسی با نام لاله رو در گهواره ثبت نام نکرده است.