معنی اسم لقمان

نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود(ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم لقمان

فراوانی اسم لقمان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لقمان ثبت نام شده اند.