معنی اسم لیبرا

آزاده ، رها (به کسر ب)

ریشه اسم لیبرا

فراوانی اسم لیبرا

تا کنون کسی با نام لیبرا در گهواره ثبت نام نکرده است.