معنی اسم میشکا

میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی

ریشه اسم میشکا

فراوانی اسم میشکا

تا کنون کسی با نام میشکا در گهواره ثبت نام نکرده است.