معنی اسم هامر

ابر باران زا

ریشه اسم هامر

فراوانی اسم هامر

تا کنون کسی با نام هامر در گهواره ثبت نام نکرده است.