معنی اسم هلو

عقاب

ریشه اسم هلو

فراوانی اسم هلو

در حال حاضر ۵۸ نفر در گهواره با نام هلو ثبت نام شده اند.