معنی اسم هوتن

نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی

ریشه اسم هوتن

فراوانی اسم هوتن

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام هوتن ثبت نام شده اند.