معنی اسم هوده

راست، درست

ریشه اسم هوده

فراوانی اسم هوده

تا کنون کسی با نام هوده در گهواره ثبت نام نکرده است.