معنی اسم هوردیس

زیبا و روشن چون خورشید

ریشه اسم هوردیس

فراوانی اسم هوردیس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هوردیس ثبت نام شده اند.