معنی اسم هوررخ

هورچهر

ریشه اسم هوررخ

فراوانی اسم هوررخ

تا کنون کسی با نام هوررخ در گهواره ثبت نام نکرده است.