معنی اسم هوشنگ

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی

ریشه اسم هوشنگ

فراوانی اسم هوشنگ

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام هوشنگ ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هوشنگ

لاتی بودنش با مرام‌بودنش
مامان هوشنگ