معنی اسم هوشیار

دارای هوش، باهوش،خردمند، عاقل

ریشه اسم هوشیار

فراوانی اسم هوشیار

تا کنون کسی با نام هوشیار در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم هوشیار

سلام من معنی فرشته خوبی ها مانند آب پاک و زلال دوست داشتم بخاطر این انتخاب کردم
مامان آویسا