معنی اسم ورتا

گل، هم ریشه با

ریشه اسم ورتا

فراوانی اسم ورتا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ورتا ثبت نام شده اند.