معنی اسم وساک

نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

ریشه اسم وساک

فراوانی اسم وساک

تا کنون کسی با نام وساک در گهواره ثبت نام نکرده است.