معنی اسم وهرام گشسب

نام پدر بهرام چوبین

ریشه اسم وهرام گشسب

فراوانی اسم وهرام گشسب

تا کنون کسی با نام وهرام گشسب در گهواره ثبت نام نکرده است.