معنی اسم وه آفرید

آفریده خوب

ریشه اسم وه آفرید

فراوانی اسم وه آفرید

تا کنون کسی با نام وه آفرید در گهواره ثبت نام نکرده است.