معنی اسم پادرا

نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی

ریشه اسم پادرا

فراوانی اسم پادرا

در حال حاضر ۵۱ نفر در گهواره با نام پادرا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پادرا

تو ذهنمون قرار بود اسم پادرا پاتیرام باشه و تو سایت هم دیدیم مشکلی نبود ولی اون روز که رفتیم اسمشو بزاریم گفتن نه من شدم این 😠😠اخه چرا اجازه نداشتیم اسم مورد علاقمونو بزاریم بچه ماست . و همون روز گفتن از تو کتاب و تصمیم بر اسم پادرا شد . معنی اسم روشنایی خیلی به دلمون نشست.
مامان پادرا
من خودم اسم پادرا دوست داشتم واینکه اسم ایرانی بود،شکوه و روشنی برام جذاب تر بود.
مامان پادرا