معنی اسم پساک

نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم پساک

فراوانی اسم پساک

تا کنون کسی با نام پساک در گهواره ثبت نام نکرده است.