معنی اسم پولا

فولاد

ریشه اسم پولا

فراوانی اسم پولا

تا کنون کسی با نام پولا در گهواره ثبت نام نکرده است.