معنی اسم کال

نام همسرشرمیون

ریشه اسم کال

فراوانی اسم کال

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کال ثبت نام شده اند.