معنی اسم کوهینه

پونه

ریشه اسم کوهینه

فراوانی اسم کوهینه

تا کنون کسی با نام کوهینه در گهواره ثبت نام نکرده است.