معنی اسم آباریس

موبد معروف دوره هخامنشی

ریشه اسم آباریس

فراوانی اسم آباریس

تا کنون کسی با نام آباریس در گهواره ثبت نام نکرده است.