معنی اسم آباریس

موبد معروف دوره هخامنشی

ریشه اسم آباریس

فراوانی اسم آباریس

تا کنون کسی با نام آباریس در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا