معنی اسم آباقا

نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول

ریشه اسم آباقا

فراوانی اسم آباقا

تا کنون کسی با نام آباقا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا