معنی اسم آباقا

نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول

ریشه اسم آباقا

فراوانی اسم آباقا

تا کنون کسی با نام آباقا در گهواره ثبت نام نکرده است.