معنی اسم آباگران‎

‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎

ریشه اسم آباگران‎

فراوانی اسم آباگران‎

تا کنون کسی با نام آباگران‎ در گهواره ثبت نام نکرده است.