معنی اسم آبدست

چابک ، تردست ، تر و فرز

ریشه اسم آبدست

فراوانی اسم آبدست

تا کنون کسی با نام آبدست در گهواره ثبت نام نکرده است.