معنی اسم آبی

به رنگ آب ، نیلی

ریشه اسم آبی

فراوانی اسم آبی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام آبی ثبت نام شده اند.