معنی اسم آتابای

آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران

ریشه اسم آتابای

فراوانی اسم آتابای

تا کنون کسی با نام آتابای در گهواره ثبت نام نکرده است.