معنی اسم آترینه

صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند

ریشه اسم آترینه

فراوانی اسم آترینه

تا کنون کسی با نام آترینه در گهواره ثبت نام نکرده است.