معنی اسم آذروان

آذربان ، آتش بان ، نگهبان آتشکده

ریشه اسم آذروان

فراوانی اسم آذروان

تا کنون کسی با نام آذروان در گهواره ثبت نام نکرده است.